9,2 Artrose: informatie, klachten, diagnose en behandeling.
Lees meer →

Benoeming Lectoraat Value-Based Health Care

Dr. RPA Janssen is per...

Lees meer →

Gastspreker Onderzoek in Beweging 2019 UM

Dr. RPA Janssen is...

Lees meer →

Interview Nieuwjaarsontmoeting Gemeente Veldhoven

Dr. RPA Janssen is uitgenodigd voor...

Volg mij!

Volg gratis de wetenschappelijke ontwikkelingen over de knie via Facebook, Twitter en andere netwerken!


Meniscus

De meniscus kan scheuren tijdens hurken, sporten of torsietrauma van de knie. De gescheurde meniscus kan op drie manieren worden behandeld bij een arthroscopie: meniscectomie, spontane genezing of hechten (zie Meniscus en Kijkoperatie). Op deze webpagina leest u de behandeladviezen van RPA Janssen na meniscusoperaties.

Meniscectomie
Meniscectomie betekent verwijderen meniscus. Dit is vrijwel altijd een partiële meniscectomie. De knie mag volledig worden belast. Er zijn geen beperkingen in bewegen: volledig buigen en strekken zijn toegestaan. In de regel kan de patiënt zelf oefenen (bv hometrainer) om de kniefunctie te herstellen. Fietsen mag zodra de knie 100º buigt. Fysiotherapie is alleen noodzakelijk bij een inadequaat looppatroon of een beperkte kniefunctie. Dit wordt beoordeeld ten tijde van het eerste polikliniekbezoek na de operatie. Hydrops kan nog enkele weken voorkomen. Na een laterale meniscectomie kan het maanden duren alvorens de knie bij sportactiviteiten is hersteld. De belastbaarheid in sport mag na 6 weken worden opgebouwd afhankelijk van zwelling en pijn in de knie.

Stabiel, partieel meniscusletsel
Meniscusscheurtjes, < 1cm in goed doorbloed gebied, kunnen spontaan genezen. Het is van belang om 3 maanden niet te knielen/hurken om de genezing te bevorderen. De knie mag volledig belast worden op geleide van de pijn.  Buigen en strekken van de knie in ADL is toegestaan. Fietsen mag zodra de knie 100º buigt. Fysiotherapie is alleen nodig bij gestoord looppatroon en beperking in kniefunctie. Open keten oefenen van kniefunctie is toegestaan. Pijn bij diep buigen is een teken dat dit nog dient te worden beperkt. Hydrops kan weken aanhouden. Na drie maanden mag de volledige flexie worden geoefend, opgebouwd aan de hand van pijnklachten en hydrops. Indien er ook sprake is van een voorste kruisbandruptuur, wordt deze gereconstrueerd binnen afzienbare tijd. Alvorens de reconstructie kan plaats vinden, dient de knie te voldoen aan de 3 criteria van Millet (Am J Sports Med 2001): 1. Actief dynamisch looppatroon (evt. met krukken), 2. Beperkte hydrops en 3. Vrijwel volledig ROM. Hierin kan de fysiotherapeut een belangrijke rol vervullen. De kans op arthrofibrose van de knie is dan <1% bij de nieuwe ingreep.

Meniscushechting
Hechten van de meniscus kan zinvol zijn bij verse scheuren in goed doorbloed gebied bij jonge patiënten. Dit zijn instabiele meniscusscheuren groter dan 1 cm. Het is van belang om 6 weken afwikkelend belast te lopen met 2 krukken (ook in thuissituatie!) en knielen/hurken te vermijden gedurende drie maanden. Het is wel toegestaan om de knie te buigen. Een brace is alleen nodig bij ernstige knie-instabiliteit. De fysiotherapeut kan helpen bij herstel van looppatroon, ROM oefeningen en isometrisch oefenprogramma voor thuis. Na 6 weken mag de belasting worden opgevoerd op basis van pijnklachten en hydrops. Indien er ook sprake is van een voorste kruisbandruptuur, wordt deze gereconstrueerd binnen afzienbare tijd. Alvorens de reconstructie kan plaats vinden, dient de knie te voldoen aan de 3 criteria van Millet (Am J Sports Med 2001): 1. Actief dynamisch looppatroon (evt. met krukken), 2. Beperkte hydrops en 3. Vrijwel volledig ROM. Hierin kan de fysiotherapeut een belangrijke rol vervullen. De kans op arthrofibrose van de knie is dan <1% bij de nieuwe ingreep.


Dr. RPA Janssen
RPA Janssen Orthopedie B.V.
Coöperatie Orthopedie Groot Eindhoven
Orthopedisch Centrum Máxima
Máxima Medisch Centrum (MMC)

Bezoekadres MMC Eindhoven:
Ds. Th. Fliednerstraat 1
Ingang Zuid
5631 BM  Eindhoven
(Spreekuur en operaties)

Bezoekadres MMC Veldhoven:
De Run 4600
5504 DB  Veldhoven
(Spreekuur)

Postadres:
Postbus 90052
5600 PD  Eindhoven
Nederland

Tel.: 040 88 88 600
(Afspraken bureau Orthopedie)

Fax: 040 88 85 938
www.rpajanssen.nl

Externe bronnen:
Cooperatie Orthopedie Groot Eindhoven
Máxima Medisch Centrum
Orthopedisch Centrum Máxima
Sportklinisch Expertisecentrum
FC Kruisband
Nicky van Melick

RPA Janssen op YouTube
RPA Janssen op Twitter
RPA Janssen op Facebook
RPA Janssen op LinkedIn
RPA Janssen weblog
s2